XSMN

XSMN >> XSMN Thứ 6 >> XSMN Ngày 16/04/2021

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

Giải tám 58 13 51
Giải bảy 267 731 124
Giải sáu 5775
1135
0382
4777
0857
0761
8972
6769
7461
Giải năm 5134 3247 4498
Giải tư 62057
02087
97479
57822
25102
96562
61102
15046
73502
49759
27795
84160
23667
34682
44017
40362
52697
87058
14730
07651
82294
Giải ba 36395
73128
16075
93560
30568
66355
Giải nhì 28483 19162 15905
Giải nhất 96502 53601 76625
Đặc biệt 613263 847899 857599

Đầu

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

0 2 2 2 1 2 5
1 3 7
2 2 8 4 5
3 4 5 1 0
4 6 7
5 7 8 7 9 1 1 5 8
6 2 3 7 0 0 1 2 7 1 2 8 9
7 5 9 5 7 2
8 2 3 7 2
9 5 5 9 4 7 8 9

XSMN >> XSMN Thứ 5 >> XSMN Ngày 15/04/2021

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

Giải tám 29 07 74
Giải bảy 782 864 877
Giải sáu 0803
3166
0397
1969
3284
0242
6644
4256
9185
Giải năm 2175 9908 8015
Giải tư 59386
00066
28945
81386
82659
46091
01275
76216
26034
86199
38241
46984
70056
46570
45189
18950
34133
07219
41932
84628
90365
Giải ba 73272
48446
94614
75675
20003
80804
Giải nhì 76291 72676 48645
Giải nhất 95321 44048 19088
Đặc biệt 996821 405195 752890

Đầu

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

0 3 7 8 3 4
1 4 6 5 9
2 1 1 9 8
3 4 2 3
4 5 6 1 2 8 4 5
5 9 6 0 6
6 6 6 4 9 5
7 2 5 5 0 5 6 4 7
8 2 6 6 4 4 5 8 9
9 1 1 7 5 9 0

XSMN >> XSMN Thứ 4 >> XSMN Ngày 14/04/2021

Đồng Nai

Sóc Trăng

Cần Thơ

Giải tám 76 76 17
Giải bảy 662 173 320
Giải sáu 0170
8121
1524
8941
0723
9764
5057
9469
1106
Giải năm 6734 6949 9207
Giải tư 27735
76678
76694
60997
54071
68183
27611
23668
31748
59093
95025
41523
21328
31100
95819
07599
88790
67643
65554
31318
42888
Giải ba 47761
10874
26499
07041
04499
93991
Giải nhì 84541 84142 08044
Giải nhất 51503 23612 75428
Đặc biệt 273677 714619 506779

Đầu

Đồng Nai

Sóc Trăng

Cần Thơ

0 3 0 6 7
1 1 2 9 7 8 9
2 1 4 3 3 5 8 0 8
3 4 5
4 1 1 1 2 8 9 3 4
5 4 7
6 1 2 4 8 9
7 0 1 4 6 7 8 3 6 9
8 3 8
9 4 7 3 9 0 1 9 9

XSMN >> XSMN Thứ 3 >> XSMN Ngày 13/04/2021

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

Giải tám 90 68 55
Giải bảy 062 533 881
Giải sáu 8443
8150
6640
1570
8757
7081
3398
2588
0970
Giải năm 0026 2121 9476
Giải tư 64178
50470
91604
67859
69226
53897
35140
94687
71727
35349
97208
55562
22915
52733
41829
03215
66885
55303
21084
86644
29406
Giải ba 40214
14858
67494
06581
43567
06916
Giải nhì 93225 99592 54451
Giải nhất 13361 88119 47198
Đặc biệt 310500 117666 803888

Đầu

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

0 0 4 8 3 6
1 4 5 9 5 6
2 5 6 6 1 7 9
3 3 3
4 0 0 3 9 4
5 0 8 9 7 1 5
6 1 2 2 6 8 7
7 0 8 0 0 6
8 1 1 7 1 4 5 8 8
9 0 7 2 4 8 8

XSMN >> XSMN Thứ 2 >> XSMN Ngày 12/04/2021

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Giải tám 67 44 71
Giải bảy 914 182 484
Giải sáu 6205
9006
7868
5180
9550
3247
6634
2870
1247
Giải năm 0299 7332 9408
Giải tư 12765
37524
81654
06493
43071
64715
80248
84755
51752
41441
24757
85313
55127
93910
75510
18198
56973
54138
95114
71563
53945
Giải ba 19120
94749
78996
20553
85834
83507
Giải nhì 86783 14986 43331
Giải nhất 59941 24865 17237
Đặc biệt 266470 950928 578437

Đầu

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

0 5 6 7 8
1 4 5 0 3 0 4
2 0 4 7 8
3 2 1 4 4 7 7 8
4 1 8 9 1 4 7 5 7
5 4 0 2 3 5 7
6 5 7 8 5 3
7 0 1 0 1 3
8 3 0 2 6 4
9 3 9 6 8

XSMN >> XSMN Chủ nhật >> XSMN Ngày 11/04/2021

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

Giải tám 47 57 64
Giải bảy 869 945 662
Giải sáu 0637
4561
4685
4706
2535
9625
1108
9084
0174
Giải năm 6334 2197 3111
Giải tư 77928
45549
74644
03918
50355
40475
28307
27264
25870
76670
79921
63121
59588
93815
93145
23018
56659
01008
61269
76250
84567
Giải ba 23047
29162
41079
50934
53658
47900
Giải nhì 67728 33144 40557
Giải nhất 87392 94379 02334
Đặc biệt 430678 070886 241489

Đầu

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

0 7 6 0 8 8
1 8 5 1 8
2 8 8 1 1 5
3 4 7 4 5 4
4 4 7 7 9 4 5 5
5 5 7 0 7 8 9
6 1 2 9 4 2 4 7 9
7 5 8 0 0 9 9 4
8 5 6 8 4 9
9 2 7

XSMN >> XSMN Thứ 7 >> XSMN Ngày 10/04/2021

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

Giải tám 11 83 96 77
Giải bảy 833 196 827 973
Giải sáu 6042
0354
9946
1092
8915
0924
8031
5526
7248
5242
0538
3706
Giải năm 6185 5126 9148 8641
Giải tư 91553
26545
39987
38269
07584
36917
80181
71414
29201
78461
24315
51764
40827
48945
86241
95129
77244
61099
88783
99428
60416
79693
89667
13895
48086
79759
46566
06802
Giải ba 21235
69611
44825
58490
96967
20201
15567
57815
Giải nhì 90198 12839 64011 48292
Giải nhất 21834 73661 56379 42089
Đặc biệt 481593 160815 545210 380130

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

0 1 1 2 6
1 1 1 7 4 5 5 5 0 1 6 5
2 4 5 6 7 6 7 8 9
3 3 4 5 9 1 0 8
4 2 5 6 5 1 4 8 8 1 2
5 3 4 9
6 9 1 1 4 7 6 7 7
7 9 3 7
8 1 4 5 7 3 3 6 9
9 3 8 0 2 6 6 9 2 3 5

XSMN >> XSMN Thứ 6 >> XSMN Ngày 09/04/2021

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

Giải tám 79 90 16
Giải bảy 995 507 850
Giải sáu 4402
5359
8903
4869
1223
4162
9951
8843
6394
Giải năm 2166 1722 1549
Giải tư 27966
15115
57204
82100
13759
14783
79240
97788
31447
54521
20584
35863
48953
70761
08527
69601
95781
84275
91924
60545
70728
Giải ba 92904
23233
46614
47869
77689
29851
Giải nhì 45466 72113 07900
Giải nhất 43943 74649 43652
Đặc biệt 442542 269016 948895

Đầu

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

0 0 2 3 4 4 7 0 1
1 5 3 4 6 6
2 1 2 3 4 7 8
3 3
4 0 2 3 7 9 3 5 9
5 9 9 3 0 1 1 2
6 6 6 6 1 2 3 9 9
7 9 5
8 3 4 8 1 9
9 5 0 4 5

XSMN >> XSMN Thứ 5 >> XSMN Ngày 08/04/2021

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

Giải tám 82 15 94
Giải bảy 262 641 195
Giải sáu 5112
1214
7396
2978
7385
9457
2115
5279
1791
Giải năm 0270 8219 5951
Giải tư 57852
62404
34542
66602
65869
74052
34481
15934
07176
93435
78968
31379
66355
46436
27507
18216
60014
62774
82875
94843
33077
Giải ba 58553
15723
49754
79153
17152
96573
Giải nhì 24061 88016 38990
Giải nhất 41553 56289 22822
Đặc biệt 657739 183809 777705

Đầu

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

0 2 4 9 5 7
1 2 4 5 6 9 4 5 6
2 3 2
3 9 4 5 6
4 2 1 3
5 2 2 3 3 3 4 5 7 1 2
6 1 2 9 8
7 0 6 8 9 3 4 5 7 9
8 1 2 5 9
9 6 0 1 4 5

Mấy giờ có kết quả xổ số miền Nam?

XSMN 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.

Lịch quay xổ số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:

– SXMN ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.

– Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.

– Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

– Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.

– Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.

– Thứ 7 do 4 đài XSMN quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.

– Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.

* Thông thường có 3 đài XSMN quay số thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.

Mỗi vé dự thưởng xổ số miền nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

Cơ cấu giải thưởng SXMN dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các KQXSMN 3 đài miền Nam hôm nay của các tỉnh:

– Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

– Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

– Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

– Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 – Số lượng giải: 20 – Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

– Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 – Số lượng giải: 70 – Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

– Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 – Số lượng giải: 100 – Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

– Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 – Số lượng giải: 300 – Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

– Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 – Số lượng giải: 1.000 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

– Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 10.000 – Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

– Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ – Số lượng giải: 9 – Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

– Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ – Số lượng giải: 45 – Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

Cách tra cứu lấy KQXS Miền Nam:

– Nghe tường thuật Xổ số miền Nam trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

– Xem tường thuật XSMN qua website của chúng tôi.

– Gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả theo tin nhắn SMS.

– Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả SXMN bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé

Chúc bạn may mắn!

Copyright © 2016 by xoso.in. All rights reserved | Google+

to top