XSMN

XSMN >> XSMN Chủ nhật >> XSMN Ngày 24/01/2021

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

Giải tám 48 58 46
Giải bảy 760 633 432
Giải sáu 2439
5320
6076
5761
4213
8699
0642
0162
1016
Giải năm 3074 8126 5617
Giải tư 34268
33233
56563
29251
25811
53675
97303
43387
44456
43373
33939
32567
65010
75665
00095
70062
12318
03419
91197
55624
80449
Giải ba 93227
12016
15751
02213
37506
42283
Giải nhì 94036 73791 72276
Giải nhất 30339 23220 01733
Đặc biệt 919015 790813 576831

Đầu

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

0 3 6
1 1 5 6 0 3 3 3 6 7 8 9
2 0 7 0 6 4
3 3 6 9 9 3 9 1 2 3
4 8 2 6 9
5 1 1 6 8
6 0 3 8 1 5 7 2 2
7 4 5 6 3 6
8 7 3
9 1 9 5 7

XSMN >> XSMN Thứ 7 >> XSMN Ngày 23/01/2021

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

Giải tám 19 06 25 40
Giải bảy 261 428 429 086
Giải sáu 7653
5615
1046
4269
5398
8709
3497
4838
4589
6373
7695
2876
Giải năm 0078 8246 0619 0645
Giải tư 22206
69608
23834
96008
82560
00356
31298
85904
04859
16097
63908
58793
26677
61865
14239
97746
35537
75614
05664
13883
46343
76974
86397
32432
94755
57038
92525
33962
Giải ba 51420
68826
95305
08692
98604
50367
94385
72589
Giải nhì 86955 33197 09692 52410
Giải nhất 97821 21510 09733 47048
Đặc biệt 705683 800867 846178 615442

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

0 6 8 8 4 5 6 8 9 4
1 5 9 0 4 9 0
2 0 1 6 8 5 9 5
3 4 3 7 8 9 2 8
4 6 6 3 6 0 2 5 8
5 3 5 6 9 5
6 0 1 5 7 9 4 7 2
7 8 7 8 3 4 6
8 3 3 9 5 6 9
9 8 2 3 7 7 8 2 7 5 7

XSMN >> XSMN Thứ 6 >> XSMN Ngày 22/01/2021

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

Giải tám 54 47 23
Giải bảy 628 639 744
Giải sáu 6650
6322
5739
5219
9608
7399
0682
4317
4744
Giải năm 0470 5045 2048
Giải tư 01453
99800
19250
41769
41544
19814
53395
86124
69579
25942
83509
36322
32146
58527
85845
77044
32950
74949
77200
43126
36105
Giải ba 57088
65292
48152
82396
94840
96325
Giải nhì 93843 94016 32842
Giải nhất 83789 73414 61304
Đặc biệt 247149 702360 284087

Đầu

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

0 0 8 9 0 4 5
1 4 4 6 9 7
2 2 8 2 4 7 3 5 6
3 9 9
4 3 4 9 2 5 6 7 0 2 4 4 4 5 8 9
5 0 0 3 4 2 0
6 9 0
7 0 9
8 8 9 2 7
9 2 5 6 9

XSMN >> XSMN Thứ 5 >> XSMN Ngày 21/01/2021

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

Giải tám 24 37 92
Giải bảy 814 143 897
Giải sáu 1880
5167
6732
9351
0190
8860
0587
8750
0323
Giải năm 6575 5757 1054
Giải tư 31305
06238
47810
10153
93370
26031
72290
42258
70490
68001
99919
43052
34033
43822
25098
67033
43780
57451
00076
53263
28617
Giải ba 48480
72812
53491
00084
61363
52013
Giải nhì 70141 90075 43569
Giải nhất 02017 64526 25519
Đặc biệt 191318 140515 078424

Đầu

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

0 5 1
1 0 2 4 7 8 5 9 3 7 9
2 4 2 6 3 4
3 1 2 8 3 7 3
4 1 3
5 3 1 2 7 8 0 1 4
6 7 0 3 3 9
7 0 5 5 6
8 0 0 4 0 7
9 0 0 0 1 2 7 8

XSMN >> XSMN Thứ 4 >> XSMN Ngày 20/01/2021

Đồng Nai

Sóc Trăng

Cần Thơ

Giải tám 67 44 64
Giải bảy 378 480 247
Giải sáu 8215
2395
6818
9254
8700
9991
8563
7304
8147
Giải năm 6016 3910 3935
Giải tư 97195
53335
36745
01728
94180
32228
79952
12832
33123
81963
50251
36875
65584
71567
39511
95191
64248
99649
86825
33641
66761
Giải ba 27532
92249
59400
18533
72476
88936
Giải nhì 73849 39440 52039
Giải nhất 58974 69708 01520
Đặc biệt 399042 779026 285895

Đầu

Đồng Nai

Sóc Trăng

Cần Thơ

0 0 0 8 4
1 5 6 8 0 1
2 8 8 3 6 0 5
3 2 5 2 3 5 6 9
4 2 5 9 9 0 4 1 7 7 8 9
5 2 1 4
6 7 3 7 1 3 4
7 4 8 5 6
8 0 0 4
9 5 5 1 1 5

XSMN >> XSMN Thứ 3 >> XSMN Ngày 19/01/2021

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

Giải tám 75 67 60
Giải bảy 241 697 165
Giải sáu 0209
0621
2589
6678
5209
5980
8796
8479
1760
Giải năm 6454 0528 4487
Giải tư 51835
75152
30440
43082
04623
68221
51323
91757
85876
50759
77157
70133
92589
61181
59512
13344
60274
26690
63121
60556
95505
Giải ba 19567
46737
09766
15281
55940
88457
Giải nhì 65903 74916 99453
Giải nhất 23134 92041 35596
Đặc biệt 955128 502962 632615

Đầu

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

0 3 9 9 5
1 6 2 5
2 1 1 3 3 8 8 1
3 4 5 7 3
4 0 1 1 0 4
5 2 4 7 7 9 3 6 7
6 7 2 6 7 0 0 5
7 5 6 8 4 9
8 2 9 0 1 1 9 7
9 7 0 6 6

XSMN >> XSMN Thứ 2 >> XSMN Ngày 18/01/2021

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Giải tám 64 69 87
Giải bảy 349 264 832
Giải sáu 9684
5220
0584
3754
5055
2629
1793
5507
0022
Giải năm 0521 5346 5198
Giải tư 22396
51917
40556
07877
77927
32803
87517
93471
32355
35285
44604
10854
77308
15375
08410
32689
65788
90813
06619
91708
88535
Giải ba 79682
68014
33689
90896
15582
61545
Giải nhì 52279 30247 17826
Giải nhất 10127 64825 88106
Đặc biệt 777204 301747 500868

Đầu

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

0 3 4 4 8 6 7 8
1 4 7 7 0 3 9
2 0 1 7 7 5 9 2 6
3 2 5
4 9 6 7 7 5
5 6 4 4 5 5
6 4 4 9 8
7 7 9 1 5
8 2 4 4 5 9 2 7 8 9
9 6 6 3 8

XSMN >> XSMN Chủ nhật >> XSMN Ngày 17/01/2021

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

Giải tám 16 26 79
Giải bảy 322 080 932
Giải sáu 9969
3911
4114
5810
6451
8553
8833
8476
7197
Giải năm 7280 3387 0987
Giải tư 76932
44016
31386
84419
12864
04408
41985
42439
77273
45530
41808
61692
27732
09767
27563
10811
63974
25821
82905
78904
71558
Giải ba 81013
25109
31117
99654
33347
71549
Giải nhì 17074 14929 28520
Giải nhất 78646 14207 50019
Đặc biệt 468007 763087 149641

Đầu

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

0 7 8 9 7 8 4 5
1 1 3 4 6 6 9 0 7 1 9
2 2 6 9 0 1
3 2 0 2 9 2 3
4 6 1 7 9
5 1 3 4 8
6 4 9 7 3
7 4 3 4 6 9
8 0 5 6 0 7 7 7
9 2 7

XSMN >> XSMN Thứ 7 >> XSMN Ngày 16/01/2021

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

Giải tám 89 41 07 19
Giải bảy 511 540 884 244
Giải sáu 9316
4193
2075
8998
6707
3576
7101
8953
8386
5861
0086
8917
Giải năm 5263 8100 3784 7676
Giải tư 17686
43701
41785
68853
76778
26973
09884
67494
29989
76667
52488
45342
25918
63260
07124
97494
59280
27019
99870
46305
54326
94590
26673
57725
64287
72736
28542
42130
Giải ba 58446
90985
11401
76534
86609
31441
63605
86436
Giải nhì 05166 16923 30816 01849
Giải nhất 47776 06945 07979 26109
Đặc biệt 021628 268376 694662 943293

Đầu

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

0 1 0 1 7 1 5 7 9 5 9
1 1 6 8 6 9 7 9
2 8 3 4 6 5
3 4 0 6 6
4 6 0 1 2 5 1 2 4 9
5 3 3
6 3 6 0 7 2 1
7 3 5 6 8 6 6 0 9 3 6
8 4 5 5 6 9 8 9 0 4 4 6 6 7
9 3 4 8 4 0 3

Mấy giờ có kết quả xổ số miền Nam?

XSMN 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.

Lịch quay xổ số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:

– SXMN ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.

– Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.

– Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

– Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.

– Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.

– Thứ 7 do 4 đài XSMN quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.

– Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.

* Thông thường có 3 đài XSMN quay số thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.

Mỗi vé dự thưởng xổ số miền nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

Cơ cấu giải thưởng SXMN dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các KQXSMN 3 đài miền Nam hôm nay của các tỉnh:

– Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

– Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

– Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

– Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 – Số lượng giải: 20 – Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

– Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 – Số lượng giải: 70 – Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

– Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 – Số lượng giải: 100 – Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

– Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 – Số lượng giải: 300 – Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

– Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 – Số lượng giải: 1.000 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

– Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 10.000 – Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

– Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ – Số lượng giải: 9 – Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

– Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ – Số lượng giải: 45 – Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

Cách tra cứu lấy KQXS Miền Nam:

– Nghe tường thuật Xổ số miền Nam trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

– Xem tường thuật XSMN qua website của chúng tôi.

– Gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả theo tin nhắn SMS.

– Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả SXMN bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé

Chúc bạn may mắn!

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+

to top