XSMN thứ 2 - SXMN thứ 2 - Kết quả MN thứ 2 hàng tuần

XSMN >> XSMN Thứ 2 >> XSMN Ngày 12/04/2021

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Giải tám 67 44 71
Giải bảy 914 182 484
Giải sáu 6205
9006
7868
5180
9550
3247
6634
2870
1247
Giải năm 0299 7332 9408
Giải tư 12765
37524
81654
06493
43071
64715
80248
84755
51752
41441
24757
85313
55127
93910
75510
18198
56973
54138
95114
71563
53945
Giải ba 19120
94749
78996
20553
85834
83507
Giải nhì 86783 14986 43331
Giải nhất 59941 24865 17237
Đặc biệt 266470 950928 578437

Đầu

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

0 5 6 7 8
1 4 5 0 3 0 4
2 0 4 7 8
3 2 1 4 4 7 7 8
4 1 8 9 1 4 7 5 7
5 4 0 2 3 5 7
6 5 7 8 5 3
7 0 1 0 1 3
8 3 0 2 6 4
9 3 9 6 8

XSMN >> XSMN Thứ 2 >> XSMN Ngày 05/04/2021

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Giải tám 16 65 67
Giải bảy 254 428 751
Giải sáu 0121
6886
7986
1395
9674
4304
4275
3288
1658
Giải năm 7454 3030 7003
Giải tư 08128
99773
08541
20778
16372
64295
36207
21821
94784
13557
39044
56711
40606
55882
93395
79881
71919
50847
82724
80236
08446
Giải ba 11992
50430
60946
49110
54597
90485
Giải nhì 08806 93571 05184
Giải nhất 01856 85139 79070
Đặc biệt 361554 830718 651193

Đầu

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

0 6 7 4 6 3
1 6 0 1 8 9
2 1 8 1 8 4
3 0 0 9 6
4 1 4 6 6 7
5 4 4 4 6 7 1 8
6 5 7
7 2 3 8 1 4 0 5
8 6 6 2 4 1 4 5 8
9 2 5 5 3 5 7

XSMN >> XSMN Thứ 2 >> XSMN Ngày 29/03/2021

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Giải tám 50 28 39
Giải bảy 964 680 008
Giải sáu 1369
0311
0506
0313
3629
7488
0117
1238
2068
Giải năm 1043 8906 7744
Giải tư 45536
71878
75713
39913
56989
39244
24181
86014
89440
06952
16676
90852
47612
65767
69673
12340
91982
13962
33441
83056
61163
Giải ba 55331
18081
95432
57704
26152
83174
Giải nhì 28485 08694 27321
Giải nhất 85674 23391 82314
Đặc biệt 989963 430404 569201

Đầu

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

0 6 4 4 6 1 8
1 1 3 3 2 3 4 4 7
2 8 9 1
3 1 6 2 8 9
4 3 4 0 0 1 4
5 0 2 2 2 6
6 3 4 9 7 2 3 8
7 4 8 6 3 4
8 1 1 5 9 0 8 2
9 1 4

XSMN >> XSMN Thứ 2 >> XSMN Ngày 22/03/2021

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Giải tám 96 34 36
Giải bảy 626 330 528
Giải sáu 6859
1788
5596
6707
0892
6332
5705
5320
6687
Giải năm 9470 8554 8886
Giải tư 77732
16067
34239
59793
30316
70468
68504
84144
95034
52029
05584
46874
34818
56606
89086
44725
39046
28098
76123
09967
88905
Giải ba 08553
55909
38406
05105
01397
54985
Giải nhì 56468 24132 09887
Giải nhất 13619 55524 57760
Đặc biệt 554890 280903 307745

Đầu

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

0 4 9 3 5 6 6 7 5 5
1 6 9 8
2 6 4 9 0 3 5 8
3 2 9 0 2 2 4 4 6
4 4 5 6
5 3 9 4
6 7 8 8 0 7
7 0 4
8 8 4 5 6 6 7 7
9 0 3 6 6 2 7 8

XSMN >> XSMN Thứ 2 >> XSMN Ngày 15/03/2021

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Giải tám 63 79 00
Giải bảy 243 983 087
Giải sáu 0071
1867
1876
1051
0339
4765
7739
4321
2753
Giải năm 3237 6311 3014
Giải tư 50043
82103
75410
63234
51278
60569
70129
58275
56749
70820
46819
97816
80370
19341
40027
45074
01001
04378
57360
67865
31887
Giải ba 57385
86024
84806
73684
71228
28559
Giải nhì 10664 62050 95423
Giải nhất 15418 22555 68867
Đặc biệt 387903 885882 237535

Đầu

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

0 3 3 6 0 1
1 0 8 1 6 9 4
2 4 9 0 1 3 7 8
3 4 7 9 5 9
4 3 3 1 9
5 0 1 5 3 9
6 3 4 7 9 5 0 5 7
7 1 6 8 0 5 9 4 8
8 5 2 3 4 7 7
9

XSMN >> XSMN Thứ 2 >> XSMN Ngày 08/03/2021

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Giải tám 64 78 18
Giải bảy 000 178 804
Giải sáu 7179
1630
6937
2468
0320
7291
0235
6983
8616
Giải năm 0964 6171 4901
Giải tư 98739
66845
86589
20115
58555
31450
16304
18338
16733
48930
76913
55158
52092
68887
90480
70841
93737
67351
00364
22926
68724
Giải ba 57991
82614
07086
92662
05932
36837
Giải nhì 66732 77726 28062
Giải nhất 68186 85819 65383
Đặc biệt 527556 748658 077800

Đầu

Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

0 0 4 0 1 4
1 4 5 3 9 6 8
2 0 6 4 6
3 0 2 7 9 0 3 8 2 5 7 7
4 5 1
5 0 5 6 8 8 1
6 4 4 2 8 2 4
7 9 1 8 8
8 6 9 6 7 0 3 3
9 1 1 2

Copyright © 2016 by xoso.in. All rights reserved | Google+

to top