Thống kê chẵn lẻ đặc biệt

BẢNG ĐẶC BIỆT CHẴN LẺ

Khoảng thời gian xem:

Chọn tỉnh thành

Tính năng

Bảng Đặc biệt chẵn lẻ trong 5 tuần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật
16/11/2020

30

LC

17/11/2020

93

LL

18/11/2020

30

LC

19/11/2020

17

LL

20/11/2020

80

CC

21/11/2020

61

CL

22/11/2020

96

LC

 

 

 

23/11/2020

43

CL

24/11/2020

64

CC

25/11/2020

36

LC

26/11/2020

71

LL

27/11/2020

26

CC

28/11/2020

64

CC

29/11/2020

69

CL

 

 

 

30/11/2020

04

CC

01/12/2020

07

CL

02/12/2020

17

LL

03/12/2020

11

LL

04/12/2020

49

CL

05/12/2020

05

CL

06/12/2020

53

LL

 

 

 

07/12/2020

29

CL

08/12/2020

20

CC

09/12/2020

41

CL

10/12/2020

35

LL

11/12/2020

51

LL

12/12/2020

45

CL

13/12/2020

28

CC

 

 

 

14/12/2020

76

LC

15/12/2020

81

CL

16/12/2020

63

CL

17/12/2020

50

LC

18/12/2020

54

LC

19/12/2020

70

LC

20/12/2020

88

CC

 

 

 

21/12/2020

93

LL

22/12/2020

13

LL

23/12/2020

88

CC

24/12/2020

93

LL

25/12/2020

87

CL

26/12/2020

87

CL

27/12/2020

71

LL

 

 

 

28/12/2020

90

LC

29/12/2020

11

LL

30/12/2020

05

CL

31/12/2020

50

LC

01/01/2021

85

CL

02/01/2021

81

CL

03/01/2021

32

LC

 

 

 

04/01/2021

88

CC

05/01/2021

76

LC

06/01/2021

02

CC

07/01/2021

54

LC

08/01/2021

26

CC

09/01/2021

64

CC

10/01/2021

46

CC

 

 

 

11/01/2021

07

CL

12/01/2021

92

LC

13/01/2021

69

CL

14/01/2021

38

LC

15/01/2021

85

CL

16/01/2021

46

CC

17/01/2021

95

LL

 

 

 

18/01/2021

49

CL

19/01/2021

77

LL

20/01/2021

45

CL

21/01/2021

31

LL

22/01/2021

64

CC

23/01/2021

60

CC

24/01/2021

83

CL

 

 

 

  : Chẵn Chẵn (CC)      : Chẵn Lẻ (CL)      : Lẻ Lẻ (LL)      : Lẻ Chăn (LC)

Thống kê chẵn lẻ giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê chẵn lẻ giải đặc biệt là cách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB gồm 5 chữ số được đội ngũ chuyên gia của xoso.in tổng hợp, thống kê. Các số tự nhiên xuất hiện được chia làm 2 nhóm: Chẵn (C) và Lẻ (L)
– Nhóm chẵn (C): 0-2-4-6-8
– Nhóm lẻ (L): 1-3-5-7-9

+ Ví dụ: giải đặc biệt là 12345 thì “45” là C-L, giải đặc biệt là 12300 thì “00” là C-C, giải đặc biệt là 12356 thì “56” là L-C

+ Các bước thống kê như sau:

Bước 1: chọn “từ năm đến năm” mà bạn muốn xem

Bước 2: chọn “đầy đủ/ 2 số cuối/ 3 số cuối” tùy vào nhu cầu bạn muốn xem
– “Đầy đủ”: Hiển thị đầy đủ dãy số giải đặc biệt XSMB gồm 5 chữ số.
– “2 số cuối”: Hiển thị 2 số cuối cùng giải đặc biệt XSMB.
– “3 số cuối”: Hiển thị 3 số cuối cùng giải đặc biệt XSMB.

Bước 3: nhấn chọn nút “kết quả”.

Copyright © 2016 by xoso.wap.vn. All rights reserved | Google+

to top