Thống kê chẵn lẻ đặc biệt

BẢNG ĐẶC BIỆT CHẴN LẺ

Khoảng thời gian xem:

Chọn tỉnh thành

Tính năng

Bảng Đặc biệt chẵn lẻ trong 5 tuần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/02/2021

27

CL

07/02/2021

19

LL

 

 

 

08/02/2021

91

LL

09/02/2021

92

LC

10/02/2021

29

CL

15/02/2021

86

CC

16/02/2021

03

CL

17/02/2021

77

LL

18/02/2021

10

LC

19/02/2021

03

CL

20/02/2021

30

LC

21/02/2021

07

CL

 

 

 

22/02/2021

08

CC

23/02/2021

10

LC

24/02/2021

15

LL

25/02/2021

55

LL

26/02/2021

00

CC

27/02/2021

13

LL

28/02/2021

98

LC

 

 

 

01/03/2021

77

LL

02/03/2021

62

CC

03/03/2021

10

LC

04/03/2021

00

CC

05/03/2021

92

LC

06/03/2021

18

LC

07/03/2021

33

LL

 

 

 

08/03/2021

59

LL

09/03/2021

36

LC

10/03/2021

39

LL

11/03/2021

26

CC

12/03/2021

39

LL

13/03/2021

12

LC

14/03/2021

87

CL

 

 

 

15/03/2021

24

CC

16/03/2021

54

LC

17/03/2021

52

LC

18/03/2021

33

LL

19/03/2021

24

CC

20/03/2021

38

LC

21/03/2021

40

CC

 

 

 

22/03/2021

15

LL

23/03/2021

39

LL

24/03/2021

38

LC

25/03/2021

19

LL

26/03/2021

42

CC

27/03/2021

01

CL

28/03/2021

95

LL

 

 

 

29/03/2021

00

CC

30/03/2021

55

LL

31/03/2021

96

LC

01/04/2021

93

LL

02/04/2021

95

LL

03/04/2021

10

LC

04/04/2021

78

LC

 

 

 

05/04/2021

00

CC

06/04/2021

59

LL

07/04/2021

75

LL

08/04/2021

04

CC

09/04/2021

70

LC

10/04/2021

13

LL

11/04/2021

13

LL

 

 

 

12/04/2021

39

LL

13/04/2021

05

CL

14/04/2021

95

LL

15/04/2021

82

CC

16/04/2021

89

CL

  : Chẵn Chẵn (CC)      : Chẵn Lẻ (CL)      : Lẻ Lẻ (LL)      : Lẻ Chăn (LC)

Thống kê chẵn lẻ giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê chẵn lẻ giải đặc biệt là cách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB gồm 5 chữ số được đội ngũ chuyên gia của xoso.in tổng hợp, thống kê. Các số tự nhiên xuất hiện được chia làm 2 nhóm: Chẵn (C) và Lẻ (L)
– Nhóm chẵn (C): 0-2-4-6-8
– Nhóm lẻ (L): 1-3-5-7-9

+ Ví dụ: giải đặc biệt là 12345 thì “45” là C-L, giải đặc biệt là 12300 thì “00” là C-C, giải đặc biệt là 12356 thì “56” là L-C

+ Các bước thống kê như sau:

Bước 1: chọn “từ năm đến năm” mà bạn muốn xem

Bước 2: chọn “đầy đủ/ 2 số cuối/ 3 số cuối” tùy vào nhu cầu bạn muốn xem
– “Đầy đủ”: Hiển thị đầy đủ dãy số giải đặc biệt XSMB gồm 5 chữ số.
– “2 số cuối”: Hiển thị 2 số cuối cùng giải đặc biệt XSMB.
– “3 số cuối”: Hiển thị 3 số cuối cùng giải đặc biệt XSMB.

Bước 3: nhấn chọn nút “kết quả”.

Copyright © 2016 by xoso.in. All rights reserved | Google+

to top